LC/UPC ოპტიკური ადაფტერი
1.38 ლ
basket
LC/UPC ოფტიკური ადაფტერი
0.62 ლ
basket
Cassette Splitter 1x16 SC/UPC
58.59 ლ
basket
Cassette Splitter 1x8 SC/UPC
25.16 ლ
basket
გამანაწილებელი ყუთი
68.92 ლ
basket
გამანაწილებელი ყუთი (კედლის)
65.48 ლ
basket
Fast connector SC/UPC
1.69 ლ
basket
Fast connector SC/UPC
2.14 ლ
basket
SM LC/UPC 1.5m
2.07 ლ
basket
SM SC/UPC 1.5m
2.07 ლ
basket
დამცავი მილაკი
0.17 ლ
basket
ოპტიკური ბოჭკოს საფრცქვნელი
34.46 ლ
basket
EPON ONT 2x LAN
51.69 ლ
basket
EPON ONT 4x LAN + WiFi + VoIP + USB
103.39 ლ
basket
XPON 4GE+WiFi 2.4G/5.8G+USB
158.53 ლ
basket
GPAY-ის გადახდის ტერმინალი
516.93 ლ
basket
GPAY-ის ბარათი
3.10 ლ
basket
2D სკანერი + WiFi
210.22 ლ
basket
თერმული პრინტერი
534.16 ლ
basket
SM LC/UPC - LC/UPC 3m
4.14 ლ
basket
SM LC/UPC - SC/UPC 3m
4.14 ლ
basket
SM SC/UPC - SC/UPC 1m
3.79 ლ
basket
SM SC/UPC - SC/UPC 3m
4.48 ლ
basket
ოპტიკური ხელსაწყოების ნაკრები
320.50 ლ
basket