GSM
POS პროდუქტები
გამზომი მოწყობილობები
დაშვების კონტროლი
ელექტრო კვება
ოპტიკური კავშირი
როუტერები
სვიჩები
სხვადასხვა
ტელეფონია
უსადენო კავშირი
  MHT-P58D
თერმული პრინტერი USB + Bluetooth
MHT-P58D - თერმული პრინტერი USB + Bluetooth
95.13 ლ
basket
  MHT-P80A
თერმული პრინტერი თვითმჭრელით USB + LAN
MHT-P80A - თერმული პრინტერი თვითმჭრელით USB + LAN
228.56 ლ
basket
  L-231E
პრინტერის კარტრიჯი, ლამინირებული შავი თეთრზე
L-231E - პრინტერის კარტრიჯი,  ლამინირებული შავი თეთრზე
27.68 ლ
basket
  L-531E
პრინტერის კარტრიჯი, ლამინირებული შავი ლურჯზე
L-531E - პრინტერის კარტრიჯი,  ლამინირებული შავი ლურჯზე
28.44 ლ
basket
  L-631E
პრინტერის კარტრიჯი, ლამინირებული შავი ყვითელზე
L-631E - პრინტერის კარტრიჯი, ლამინირებული შავი ყვითელზე
27.12 ლ
basket
  LP5120M
პრინტერი მარკირებისთვის თერმული გადაცემით
LP5120M - პრინტერი მარკირებისთვის თერმული გადაცემით
188.31 ლ
basket
  ZJ5811UB
თერმული პრინტერი USB + Bluetooth
ZJ5811UB - თერმული პრინტერი USB + Bluetooth
121.06 ლ
basket
  ZJ5890KUB
თერმული პრინტერი USB + Bluetooth
ZJ5890KUB - თერმული პრინტერი USB + Bluetooth
127.11 ლ
basket
  ZJ5890TUB
თერმული პრინტერი USB + Bluetooth
ZJ5890TUB - თერმული პრინტერი USB + Bluetooth
161.82 ლ
basket
  ZJ6000
თერმული პრინტერი 2D სკანერით WiFi + GSM+ Bluetooth
ZJ6000 - თერმული პრინტერი 2D სკანერით WiFi + GSM+ Bluetooth
472.13 ლ
basket
  ZJ8330UL
თერმული პრინტერი თვითმჭრელით USB + LAN
ZJ8330UL - თერმული პრინტერი თვითმჭრელით USB + LAN
234.05 ლ
basket
  ZJ8330ULWB
თერმული პრინტერი თვითმჭრელით USB + LAN + WiFi + Bluetooth
ZJ8330ULWB - თერმული პრინტერი თვითმჭრელით  USB + LAN + WiFi + Bluetooth
363.18 ლ
basket
  ZJ9210ULWB
ეტიკეტის თერმული პრინტერი USB + LAN + WiFi + Bluetooth
ZJ9210ULWB - ეტიკეტის თერმული პრინტერი  USB + LAN + WiFi + Bluetooth
375.28 ლ
basket
  ZJ9220ULWB
ეტიკეტის თერმული პრინტერი USB + LAN + WiFi + Bluetooth
ZJ9220ULWB - ეტიკეტის თერმული პრინტერი  USB + LAN + WiFi + Bluetooth
372.05 ლ
basket