• +995 322 420 449
  • sale@gcom.ge
GSM
POS პროდუქტები
გამზომი მოწყობილობები
დაშვების კონტროლი
ელექტრო კვება
ოპტიკური კავშირი
როუტერები
სვიჩები
სხვადასხვა
ტელეფონია
უსადენო კავშირი
  POS-5811UB
თერმული პრინტერი USB + Bluetooth
POS-5811UB - თერმული პრინტერი USB + Bluetooth
116.20 ₾
basket
  POS-5890KUB
თერმული პრინტერი USB + Bluetooth
POS-5890KUB - თერმული პრინტერი USB + Bluetooth
122.01 ₾
basket
  POS-6000
თერმული პრინტერი 2D სკანერით WiFi + GSM+ Bluetooth
POS-6000 - თერმული პრინტერი 2D სკანერით WiFi + GSM+ Bluetooth
453.19 ₾
basket
  POS-8330UL
თერმული პრინტერი თვითმჭრელით USB + LAN
POS-8330UL - თერმული პრინტერი თვითმჭრელით USB + LAN
239.64 ₾
basket
  POS-8330ULWB
თერმული პრინტერი თვითმჭრელით USB + LAN + WiFi + Bluetooth
POS-8330ULWB - თერმული პრინტერი თვითმჭრელით  USB + LAN + WiFi + Bluetooth
330.53 ₾
basket
  POS-8360UL
თერმული პრინტერი თვითმჭრელით USB + LAN
POS-8360UL - თერმული პრინტერი თვითმჭრელით USB + LAN
190.88 ₾
basket
  POS-9210ULWB
ეტიკეტის თერმული პრინტერი USB + LAN + WiFi + Bluetooth
POS-9210ULWB - ეტიკეტის თერმული პრინტერი  USB + LAN + WiFi + Bluetooth
384.25 ₾
basket
  POS-9220ULWB
ეტიკეტის თერმული პრინტერი USB + LAN + WiFi + Bluetooth
POS-9220ULWB - ეტიკეტის თერმული პრინტერი  USB + LAN + WiFi + Bluetooth
380.94 ₾
basket