• +995 322 420 449
  • sale@gcom.ge
GSM
POS პროდუქტები
გამზომი მოწყობილობები
დაშვების კონტროლი
ელექტრო კვება
ოპტიკური კავშირი
როუტერები
სვიჩები
სხვადასხვა
ტელეფონია
უსადენო კავშირი
  ZJ5811UB
თერმული პრინტერი USB + Bluetooth
ZJ5811UB - თერმული პრინტერი USB + Bluetooth
119.33 ₾
basket
  ZJ5890KUB
თერმული პრინტერი USB + Bluetooth
ZJ5890KUB - თერმული პრინტერი USB + Bluetooth
125.30 ₾
basket
  ZJ5890TUB
თერმული პრინტერი USB + Bluetooth
ZJ5890TUB - თერმული პრინტერი USB + Bluetooth
159.51 ₾
basket
  ZJ6000
თერმული პრინტერი 2D სკანერით WiFi + GSM+ Bluetooth
ZJ6000 - თერმული პრინტერი 2D სკანერით WiFi + GSM+ Bluetooth
465.39 ₾
basket
  ZJ8330UL
თერმული პრინტერი თვითმჭრელით USB + LAN
ZJ8330UL - თერმული პრინტერი თვითმჭრელით USB + LAN
230.71 ₾
basket
  ZJ8330ULWB
თერმული პრინტერი თვითმჭრელით USB + LAN + WiFi + Bluetooth
ZJ8330ULWB - თერმული პრინტერი თვითმჭრელით  USB + LAN + WiFi + Bluetooth
357.99 ₾
basket
  ZJ8360UL
თერმული პრინტერი თვითმჭრელით USB + LAN
ZJ8360UL - თერმული პრინტერი თვითმჭრელით USB + LAN
230.71 ₾
basket
  ZJ9210ULWB
ეტიკეტის თერმული პრინტერი USB + LAN + WiFi + Bluetooth
ZJ9210ULWB - ეტიკეტის თერმული პრინტერი  USB + LAN + WiFi + Bluetooth
369.93 ₾
basket
  ZJ9220ULWB
ეტიკეტის თერმული პრინტერი USB + LAN + WiFi + Bluetooth
ZJ9220ULWB - ეტიკეტის თერმული პრინტერი  USB + LAN + WiFi + Bluetooth
366.74 ₾
basket